กิจกรรมจิตอาสาร่วมกับเด็กๆ บ้านเกื้อกูล

ปลูกเพื่อปัน แปลงเพาะรัก ปล่อยเพื่อปรุง กิจกรรมจิตอาสาที่นักเรียนโรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์ คลองจั่น กรุงเทพมหานคร มาทำร่วมกับเด็กๆ บ้านเกื้อกูล ที่คามิลเลียน เชียงราย วันที่1 เมษายน 2565 ที่ผ่านมา

Camillian Social Center Chiangrai

Engine by shopup.com