ดูบทความศูนย์อบรมเยาวชน

ศูนย์อบรมเยาวชน

 

บ้านเณรคามิลเลียน เชียงราย

image
 

อบรมผู้สนใจการเป็กนักบวชคามิลเลียน ให้พวกเขาเข้าใจถึงกระแสเรียกที่แท้จริงของตนเอง  

 
image
 

บ้านเณรคามิลเลียน เชียงราย เป็นหนึ่งในกิจการของคามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร์ เชียงราย และเปิดดำเนินการอย่างเป็นทางการเมื่อปี 2548 ด้วยความมุ่งหมายที่จะให้เป็นที่อบรม ฝึกฝนแก่เยาวชนชายคาทอลิกโดยเฉพาะในเขตพื้นที่ภาคเหนือ (เฉพาะผู้ที่เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 6) ที่มีความสนใจในจิตตารมณ์และพันธกิจของคณะ

 

 

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. อบรมผู้สนใจในการเป็นนักบวชคามิลเลียน ให้เขาเข้าใจถึงกระแสเรียกที่แท้จริงของตนเอง
2. เรียนรู้จิตตารมณ์ การรับใช้ผู้ป่วยยากไร้ ตามจิตตารมย์ของท่านนักบุญคามิลโล

กลุ่มเป้าหมาย

ผู้สนใจเป็นนักบวชคามิลเลียน จากจังหวัด แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ เชียงราย

     
 
     

การดำเนินงาน

เณรทุกคนเรียนที่โรงเรียนในจังหวัดเชียงรายและพักอาศัยที่คามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร์ เชียงราย ที่นี่เรามั่นใจว่าเณรมีโอกาสที่จะท าการบ้าน เรียนรู้ และฝึกฝนปฏิบัติตามจิตตารมณ์ของคณะ และยังมีเวลาพักผ่อนหย่อนใจตารางเวลาประกอบไปด้วย เวลาสวดภาวนา ศึกษา ฝึกฝน สามเณรได้รับสิ่งต่าง ๆ โดยผ่านทางการสอนเกี่ยวกับความเป็นมนุษย์ ความเป็นคาทอลิก และพันธกิจของคณะในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์พวกเขาได้มาช่วยเด็ก ๆ พิการที่บ้านเกื้อกูล อีกทั้งยังจัดให้มีการเล่นกีฬาในแต่ละวันด้วย สามเณรมีโอกาสที่จะเลือกทางเดินของตัวเองได้ตลอดเวลา ว่าทางเดินไหนเหมาะสมกับชีวิตของตัวเอง

สรุป

ถึงแม้ว่าจำนวนเยาวชนชายที่บ้านเณรคามิลเลียน เชียงราย มีความไม่คงที่ เพิ่มขึ้นบ้าง ลดลงบ้าน แต่ยังคงมีความกระตือรือร้นอย่างต่อเนื่องในการเรียนรู้และมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามพันธกิจของคณะนั่นคือการมีความรัก เมตตา และสงสารที่จะมอบให้ผู้อื่น ผลของโครงการนี้ไม่ได้เป็นไปแค่ในรูปแบบของเด็กวัยรุ่นได้รับการพัฒนาทางศาสนาเท่านั้น แต่ยังอยู่ในทัศนคติทางสังคมและพฤติกรรมของพวกเขา โดยทั่วไปแล้วเด็กมีแนวโน้มที่จะเป็นคนที่เห็นอกเห็นใจคนอื่นและมีระเบียบวินัยในตัวเอง

ความคาดหวัง

พันธกิจของคณะของเราคือการดำเนินรอยตามจิตตารมณ์ของท่านนักบุญคามิลโลเพื่อให้การดูแลผู้ยากจน ผู้ป่วย ผู้สูงอายุ โดยผ่านทางพระพรของพระเป็นเจ้าด้วยความรักและความเมตตา เยาวชนที่บ้านเณรคามิลเลียน เชียงรายนี้ก็มีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินรอยตาม เราต้องการเน้นไปที่การมีความเชื่อมั่นในตัวเองและเชื่อในความสามารถของตัวเองมากขึ้น

02 กันยายน 2565

ผู้ชม 8372 ครั้ง

Engine by shopup.com