ดูบทความประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมา

หมวดหมู่: เกี่ยวกับ

คามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร์ เชียงราย

จุดมุ่งหมายของเราคือทำให้เด็กชาวเขาและชุมชนของพวกเขาได้รับโอกาสในการสร้างชีวิตที่ดีขึ้น

about-image
 
 
เมื่อกว่า 400 ปีมาแล้ว นักบุญคามิลโลได้ก่อตั้งกลุ่มที่จะช่วยเหลือผู้ป่วยที่ถูกทอดทิ้ง นักบุญคามิลโลมีความต้องการอย่างแรงกล้าที่จะช่วยเหลือคนทุกคนที่ต้องการความช่วยเหลือ นักบุญคามิลโลได้ยึดถือพรพิเศษนี้ด้วยการเสียสละ มีใจกุศลและสงสารสิ่งเหล่านี้นำไปสู่การพัฒนาเป็นจิตตารมณ์ที่ยิ่งใหญ่ที่ได้ช่วยเหลือผู้คนนับล้านคนในปัจจุบัน

นับเป็นเวลากว่า 60 ปี ที่ธรรมทูตนักบวชคามิลเลียนสามท่านแรก ได้เดินทางมาในประเทศไทยเมื่อปี 2495 เพื่อทำงานตามจิตตารมณ์ของท่านนักบุญคามิลโลคือ ให้การดูแลผู้ยากจน ผู้ป่วย ผู้สูงอายุ ผ่านทางพระพรของพระเป็นเจ้าด้วยความรักและความเมตตา

เมื่อปี 2516 คณะนักบวชคามิลเลียนได้จัดตั้งมูลนิธินักบุญคามิลโลแห่งประเทศไทยขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ที่จะส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมกุศลของทั้ง 10 ศูนย์ ที่ได้ดำเนินกิจกรรมตามพันธกิจของคณะฯ คามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร์ เชียงรายเป็นหนึ่งในจำนวนสิบศูนย์ในประเทศไทย

ภารกิจของศูนย์เราได้เริ่มเมื่อปี 2516 ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ผู้ป่วยโรคเรื้อนเริ่มอพยพจากประเทศลาว จีน พม่าเข้ามายังประเทศไทย และมาอาศัยอยู่ที่บริเวณที่ต่อมาเรารู้จักในชื่อหมู่บ้านศรีวิเชียรในจังหวัดเชียงราย ด้วยจำนวนผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้น นักบวชคามิลเลียนได้ถูกขอให้มาเพื่อดูแล รักษา และให้คำแนะนำทางจิตวิญญาณแก่ผู้ป่วยเหล่านี้ และด้วยความยากจนของชาวบ้าน มีผู้สูงอายุ สิ่งเหล่านี้ได้เป็นเหตุให้มีการปรับปรุงพัฒนาชุมชน ซึ่งรวมทั้งการดูแลสุขภาพ จัดทำโครงการน้ำสะอาดจัดหาที่ทำกิน สร้างวัดและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในชุมชน และในอีก 40 ปีต่อมา ศูนย์ของเราเปรียบเสมือนเป็นศูนย์กลางของชุมชนและการช่วยเหลือสนับสนุนยังคงดำเนินต่อไปอย่างแข็งขัน

คามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร์ เชียงรายได้จัดตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการในปี 2535 จากกิจการเริ่มแรกที่ให้การช่วยเหลือผู้ป่วย โรคเรื้อนที่หมู่บ้านศรีวิเชียรนั้นได้ขยายกว้างออกไปโดยได้ตระหนักถึงชุมชนด้อยโอกาสที่อยู่ห่างไกลและเด็ก ๆ ที่ต้องการความช่วยเหลือในภาคเหนือของประเทศไทย เราจึงได้ขยายความช่วยเหลือมาสู่ลูกหลานของผู้ป่วยโรคเรื้อน เด็กชาวเขาที่ยากจน กำพร้า หรือ พิการ และมีปัญหาทางการเรียนรู้

จุดมุ่งหมายของเราคือทำให้มั่นใจว่าเด็กชาวเขาและชุมชนของพวกเขาจะได้รับโอกาสในการสร้างชีวิตที่ดีขึ้น เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าสักวันหนึ่ง เด็กยากไร้ด้อยโอกาสและชุมชนชาวเขาที่เราให้การช่วยเหลือจะสามารถเข้าถึงการบริการพื้นฐานทางสังคม ทางการแพทย์ และการศึกษา โดยไม่คำนึงถึงฐานะ เชื้อชาติ สัญชาติและศาสนาอย่างเท่าเทียมกัน


 
 
 

16 พฤษภาคม 2565

ผู้ชม 10446 ครั้ง

Engine by shopup.com