ดูบทความช่วยเหลือชุมชนหมู่บ้านศรีวิเชียร

ช่วยเหลือชุมชนหมู่บ้านศรีวิเชียร

 

ดูแล สนับสนุน และพัฒนาชุมชนในท้องถิ่น

หมู่บ้านศรีวิเชียรเป็นที่แรกที่คามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร์ เชียงรายเริ่มทำงาน โดยเริ่มต้นเมื่อ 2516 ก่อนที่ศูนย์ฯ จะเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อมิชชันนารีเริ่มมาให้การดูแลและช่วยเหลือผู้ที่ทุกข์ทรมานจากโรคเรื้อน จากนั้นได้ขยายความช่วยเหลือมาสู่การช่วยเหลือลูกหลานของผู้ป่วยให้ได้รับการศึกษาจวบจนถึงวันนี้ การช่วยเหลือคนยากจน ผู้สูงอายุและผู้ป่วย ให้การอบรมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อช่วยให้ทุก ๆ คนในชุมชนมีชีวิตที่ดีขึ้น

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโรคเรื้อน ผู้สูงอายุและผู้ยากไร้ เจ็บป่วย
2. เพื่ออภิบาลชาวบ้านศรีวิเชียร ที่นับถือศาสนาคริสต์

  •  
images
 
การดำเนินการ
คุณพ่อไปเยี่ยมบ้านโดยเฉพาะคนยากจน คนป่วย และผู้สูงอายุบ่อย ๆ เมื่อชาวบ้านป่วย เจ้าหน้าที่ของเราที่มีความรู้เรื่องสุขภาพอนามัยจะเป็นผู้วินิจฉัยเบื้องต้น ถ้าเกินกำลังของเราที่จะเยียวยา เราจะนำคนไข้ส่งโรงพยาบาลเรายังจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬากับสมาชิกชุมชนเพื่อสร้างความสามัคคีกับชุมชนและได้ให้การศึกษาทางจิตวิญญาณ คำแนะนำที่วัดของชุมชน

     สรุปของปี 2564


      การสนับสนุนของเราต่อชุมชนแรกที่จัดตั้งขึ้นยังคงแข็งขันต่อเนื่อง ปีนี้เรายัง          เห็นความประทับใจในการช่วยเหลือของเราผ่านทางการบริจาคเงินของชุมชน        ที่ได้รับที่วัดของขวัญและการบริจาคต่าง ๆ ที่นำมามอบให้เด็ก ๆ ของเรา ทั้ง          เด็กที่พิการทางกายภาพและมีปัญหาในการเรียนรู้ที่บ้านเกื้อกูลและที่สถาน            สงเคราะห์เด็กของเรา

 

ความคาดหวังต่อไป

ปัจจุบันเราไห้การช่วยเหลือชุมชนในหลาย ๆ ด้าน ซึ่งรวมถึงการดูแลสุขภาพการศึกษา ที่ทำกิน และคำแนะนำทางศาสนา อย่างไรก็ตามเราสิ่งที่เราจะมุ่งเน้นในปี 2565 คือการช่วยให้ชุมชนช่วยเหลือพึ่งพาตัวเองได้ เมื่อชุมชนสามารถอยู่ได้ด้วยตัวเองแล้ว เราจะสนับสนุนให้หมู่บ้านอื่น ๆ ทำงานร่วมกันแบ่งปันความรู้และช่วยเหลือซึ่งกันและกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งชุมชนที่ต้องการมากที่สุด วิธีการอย่างหนึ่งที่เราทำคือการบริจาคข้าว เราขอให้ผู้ที่มีไร่นา เมื่อเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วแบ่งข้าวให้แก่ผู้ที่ต้องการ เช่น ผู้ป่วย ผู้ยากจน และผู้สูงอายุ

images

18 พฤษภาคม 2565

ผู้ชม 3864 ครั้ง

Engine by shopup.com