ดูบทความช่วยเหลือทุนการศึกษาต่อเนื่อง

ช่วยเหลือทุนการศึกษาต่อเนื่อง

เพื่อให้ได้รับการศึกษาอย่างต่อเนื่องสู่ระดับสูงขึ้น

 
ทางศูนย์สงเคราะห์เด็กคามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร์ เชียงราย ให้ที่พักและอุปการะเด็กชาวเขาที่เรียนระดับชั้นประถมศึกษา 1 ถึงประถมศึกษา 6 เมื่อเด็ก ๆ จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 แล้วโครงการสงเคราะห์ทุนการศึกษาได้ให้โอกาสที่เด็กแต่ละคนจะเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้นเป็นจริง (โดยส่วนใหญ่จะเรียนที่โรงเรียนกินนอน) เราจะช่วยให้เด็ก ๆ เลือกโรงเรียนที่เหมาะสมสำหรับพวกเขา จากนั้นจะช่วยค่าใช้จ่ายทางการศึกษาที่เพิ่มเติมต่าง ๆ (นอกเหนือจากที่รัฐบาลสนับสนุน) ค่าครองชีพและให้คำปรึกษาเมื่อเด็กต้องการ

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อสงเคราะห์ อุปการะนักเรียนจบระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้รับการศึกษาอย่างต่อเนื่องในระดับชั้นมัธยมศึกษา
2. เพื่อเด็กที่อยู่ในความอุปการะของศูนย์จะได้มีที่พัก มีโรงเรียน สามารถพัฒนาชีวิตเพื่ออนาคตข้างหน้าต่อไป

กลุ่มเป้าหมาย

นักเรียนที่จบจากศูนย์ฯ ระดับชั้นประถม 6 ( ซึ่งส่วนใหญ่เป็นชนเผ่า อาข่า ม้ง ปกาเกอะญอ ลาหู่)

การดำเนินการ

1. ผู้ดูแล (คุณพ่อ ซิสเตอร์) แนะนำสถานที่และโรงเรียนกับเด็กชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และสอบถามความสมัครใจของเด็ก ๆ นักเรียน
2. เจ้าหน้าที่ของศูนย์เตรียมเอกสารต่างๆ ของนักเรียน ผู้อำนวยการหรือเจ้าหน้าที่พร้อมกับเด็กไปสมัครเรียนเพื่อเข้าเรียนและอยู่หอพักที่นั้น
3. เมื่อถึงวันปฐมนิเทศหรือวันเปิดเรียน ผู้ดูแลหรือเจ้าหน้าที่ของศูนย์ ฯ ไปส่งถึงโรงเรียนเพื่อให้มีความพร้อมด้านต่างๆ ในการไปเรียนต่อโรงเรียนแห่งใหม่
4. ทุกเทอม หรือทุกครั้งที่มีโอกาส ผู้ดูแลหรือเจ้าหน้าที่ของศูนย์ฯ จะไปเยี่ยม เพื่อดูว่าเด็กต้องการความช่วยเหลือด้านใดบ้าง

18 พฤษภาคม 2565

ผู้ชม 4317 ครั้ง

Engine by shopup.com