ดูบทความตารางเวลาประจำวันบ้านเกื้อกูล

ตารางเวลาประจำวันบ้านเกื้อกูล

ตารางเวลาประจำวัน

06:00 - 07:50      ตื่นนอน อาบน้ำ รับประทานอาหารเช้า
07:50 - 08:30      เข้าแถวเคารพธงชาติ, สวดภาวนาเช้า, เรียนคำสอน
08:30 - 10:10      เรียน
10:00 - 10:30      พัก รับประทานอาหารว่าง
10:30 - 11:30      เรียน
11:30 - 13:10      พักรับประทานอาหารกลางวัน
13:10 - 15:10      เรียน
15:10 - 15:30      รับประทานอาหารว่าง
15:30 - 16:30      เล่น กิจกรรมนอกห้องเรียน
16:30 - 17:30      อาบน้ำ พักผ่อนตามอัธยาศัย
17:30 - 19.00      อาหารเย็น พักผ่อนตามอัธยาศัย

บ้านเกื้อกูลจัดเตรียมห้องพักสำหรับอาสาสมัครไว้ในบริเวณบ้านเกื้อกูล เวลารับประทานอาหารสำหรับเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครคือตอนเช้า 07.00 น. ตอนเที่ยง 12.00 น. และตอนเย็น 17.00 น. โมงเย็น ทางบ้านเกื้อกูลให้บริการอาหารไทย

อาหารมื้อเช้ารับประทานได้ที่ห้องอาหาร หรืออาสาสมัครสามารถเตรียมอาหารเช้าเองได้เพื่อความยืดหยุ่นเวลาตื่นนอนของตนเอง

อาสาสมัครต้องดูแล ทำความสะอาดห้องนอน ห้องน้ำ เตียงนอน ผ้าปูที่นอน ปอกหมอน ผ้าเช็ดตัว ฯลฯ ทางบ้านเกื้อกูลได้เตรียมผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน และผ้าเช็ดตัวชุดใหม่สำรองไว้ในตู้เสื้อผ้า

โรงเรียนเริ่มเวลา 07.50 น. และเลิกเวลา 16.30 น.

บ้านเกื้อกูลต้องการให้อาสาสมัครเรียนรู้ ทำความรู้จักบ้านเกื้อกูล เด็ก ๆ และอาจจะเรียนภาษาไทยพื้นฐานในสองสามวันแรกที่มาถึง จากนั้นจะมีการพูดคุยถึงสิ่งที่อาสาสมัครอยากจะทำ อยากจะช่วย และเด็กคนใดต้องการการช่วยเหลือพิเศษซึ่งอาจรวมถึงสิ่งต่าง ๆ กิจกรรมต่าง ๆ เพิ่มเติมที่อาสาสมัครสนใจและเห็นว่ามีประโยชน์กับเด็ก ๆ และองค์กรของเรา

อาสาสมัครอาจจะถูกขอให้ช่วยนำกิจกรรมต่าง ๆ สำหรับเด็กโตในเช้าวันเสาร์ ซึ่งกิจกรรมเหล่านั้นอาจจะเป็นการเต้น โยคะ สอนภาษาอังกฤษ สอนคอมพิวเตอร์ ทำขนม และทำอาหาร
อาสาสมัครสามารถเลือกเปลี่ยนวันหยุดได้

อาสาสมัครจะถูกกำหนดให้ทำกิจกรรมตามตารางเวลาประจำวัน นอกจากการเตรียมการเรียนการสอนและการเตรียมกิจกรรมแล้ว อาสาสมัครต้องอยู่กับเด็กช่วงระหว่างเวลา 07.50 – 16.30 น.

19 พฤษภาคม 2565

ผู้ชม 6592 ครั้ง

Engine by shopup.com