ดูบทความระเบียบการของอาสาสมัคร

ระเบียบการของอาสาสมัคร

 อาสาสมัครจะได้รับการพิจารณาเป็นรายบุคคลสำหรับกำหนดชั่วโมงและวันในการทำงาน โดยทั่วไปแล้วอาสาสมัครที่เป็นนักกายภายบำบัดจะถูกกำหนดให้ทำงานในวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 8.00 น. ถึง 15.30 น. โดยมีวันหยุดทุกสุดสัปดาห์ อาสาสมัครที่มีความสามารถด้านอื่น ๆ อาจถูกขอให้ทำงานในวันหยุดสุดสัปดาห์ด้วยและจะมีวันหยุดในช่วงวันธรรมดาแทน
การใช้เวลาในวันหยุดเพื่อการเดินทางท่องเที่ยว หากต้องการวันหยุดติดต่อกันเพิ่มขึ้นสามารถปรึกษาหารือกับฝ่ายบริหารของบ้านเกื้อกูลได้ สิ่งสำคัญที่สุดคือความมุ่งมั่นอุทิศตนช่วยเหลือกิจกรรมของบ้านเกื้อกูลในระหว่างที่อาสาสมัครกับเรา

อาสาสมัครต้องแต่งกายให้เหมาะสม ให้ความเคารพสถานที่ระหว่างที่อยู่ในบริเวณคามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร์ โดยอาสาสมัครผู้หญิงต้องไม่ใส่เสื้อสายเดี่ยว เกาะอก เสื้อเปิดไหล่ หรือกระโปรงสั้น อาสาสมัครผู้ชายต้องใส่กางเกงขายาวเมื่อสอนในห้องเรียน

 

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

ประเทศไทยเป็นที่รู้จักในนาม “ดินแดนแห่งรอยยิ้ม” คนไทยมีความเป็นมิตรและให้ความช่วยเหลือดีเป็นพิเศษ การได้อยู่กับพวกเขานั้นเป็นเรื่องง่ายเพียงแค่ยิ้มและหัวเราะบ่อยครั้ง คนไทยเป็นคนอดทนอย่างน่าอัศจรรย์ โปรดจำไว้ว่าสถาบันพระมหากษัตริย์และพุทธศาสนาได้รับการเคารพยกย่องอย่างสูง เมื่ออยู่ในวัดหรือหน้าพระพุทธรูปต้องระมัดระวังโดยการปฏิบัติตนด้วยความเคารพ

การทักทายคนอื่นในวัฒนธรรมไทยคือการไหว้ ทำได้โดยนำฝ่ามือมาประกบกันและยกไปชนคาง หากคุณไม่แน่ใจให้สังเกตและทำตามอย่างที่คนอื่นทำอยู่รอบตัวคุณ คนไทยจะมีความสุขที่คุณพยายามแสดงออกถึงความเคารพและเต็มใจเรียนรู้ประเพณีและขนบธรรมเนียมของพวกเขา

วัฒนธรรมของไทยถือว่าศีรษะหรือ “หัว” เป็นของสูงดังนั้นอย่าแตะหัวผู้ใหญ่ แต่สามารถทำได้กับเด็ก เท้าเป็นส่วนที่ต่ำที่สุดของร่างกาย การใช้เท้าชี้ไปที่ใครบางคนหรือนำไว้บนโต๊ะถือเป็นการกระทำที่ไม่สุภาพ เมื่อนั่งบนพื้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในวัดให้นั่งโดยให้เท้าหันออกไปด้านข้างหรือด้านหลัง พยายามอย่าเดินข้ามผู้ใดควรให้พวกเขาหลีกออกจากทางของคุณ

เพลงชาติถูกเปิดสองครั้งในแต่ละวัน เวลา 8.00 น. และ 18.00 น. หากได้ยินเพลงชาติวิธีการที่สมควรและเหมาะสมคือหยุดจากสิ่งที่คุณกำลังทำ ยืนตรงและนิ่ง

วิธีปฏิบัติทั่วไปเมื่อเข้าสู่บริเวณของวัด คือการแต่งกายที่เหมาะสม เสื้อผ้าสะอาด เคารพสถานที่ เสื้อที่สวมใส่ควรคลุมไหล่ กระโปรงควรยาวถึงกลางน่อง ถอดรองเท้าก่อนเข้าอาคารใด ๆ ในวัด ร้านค้าบางร้านอาจขอให้ลูกค้าถอดรองเท้าก่อนเข้าร้าน

 

สุขภาพ

เรื่องการรับวัคซีนสำรับการมาที่บ้านเกื้อกูลนั้นโดยปกติแล้วไม่มีข้อแนะนำการรับวัคซีนใด ๆ จากคณะกรรมการสุขภาพแห่งประเทศไทย เราขอแนะนำให้อาสาสมัครปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในประเทศของคุณ โปรดจำไว้ว่าการทำประกันการเดินทางและประกันสุขภาพเป็นสิ่งที่จำเป็นต้องทำ

 

ข้อมูลบ้านเกื้อกูล

 • วัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ ของบ้านเกื้อกูลทั้งหมด มีไว้เพื่อการใช้ประโยชน์สำหรับเด็ก ๆ ไม่ใช้เพื่อการใช้ส่วนตัวของพนักงานและอาสาสมัคร
 • ห้ามบังคับ หรือให้เด็กทำอย่างหนึ่งอย่างใด อันเป็นการทำให้เด็กอึดอัดไม่สบายใจ
 • ห้ามพาเด็กออกนอกบริเวณบ้านเกื้อกูลโดยไม่ได้รับอนุญาต
 • ห้ามให้เด็กนั่งตัก โดยเด็กนั่งข้างท่านได้และเหมาะสม เด็กที่มีความต้องการพิเศษมักถูกมองข้ามความเคารพและการให้เกียรติทางร่างกายจนนำไปสู่การถูกล่วงละเมิด เราขอให้อาสาสมัครงดเว้นจากการมีปฏิสัมพันธ์แบบสนิทสนมใกล้ชิดส่วนตัว โปรดระลึกเสมอว่าเด็ก ๆ ต้องการเรียนรู้ทักษะการมีปฏิสัมพันธ์ที่เหมาะสมกับผู้อื่น
 • โปรดอย่าให้เด็กเล่นต่อสู้ หรือการเล่นใด ๆ ที่แสดงออกถึงความก้าวร้าวรุนแรงต่อบุคคลอื่น บ้านเกื้อกูลส่งเสริมการเคารพบุคคลอื่นและไม่สนับสนุนพฤติกรรมเชิงลบใด ๆ
 • โปรดจำไว้ว่าบ้านเกื้อกูลไม่รับผิดชอบต่อสิ่งของที่สูญหายหรือถูกขโมย
 • ห้ามใช้โทรศัพท์มือถือระหว่างทำหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายกับเด็ก ๆ และห้ามให้เด็ก ๆ ใช้โทรศัพท์ของอาสาสมัครในการฟังเพลง เล่นเกม ถ่ายภาพ ฯลฯ
 • เด็กไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าห้องพักผู้อื่น และห้ามเด็กเข้าห้องพักอาสาสมัครไม่ว่ากรณีใด ๆ อย่างเด็ดขาด และเพื่อความปลอดภัยของเด็กจึงห้ามเข้าห้องครัว
 • บ้านเกื้อกูลเป็นศูนย์ความเชื่อของศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก ดังนั้นบ้านเกื้อกูลคาดหวังที่จะเห็นอาสาสมัครทุกคนเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับเด็ก ๆ ตลอดเวลา อีกทั้งอาสาสมัครควรให้ความเคารพต่อขนบประเพณี วิธีปฏิบัติ พิธีกรรมทางศาสนาของคาทอลิกด้วย
 • เพื่อป้องกันอุบัติเหตุและความปลอดภัยของเด็ก อาสาสมัครห้ามเคลื่อนย้ายเด็กที่ไม่สามารถเดินได้ โดยให้เป็นหน้าที่ของพี่เลี้ยงซึ่งพวกเขาได้รับการสอนการฝึกมาอย่างดี
 • หากอาสาสมัครไม่ปฏิบัติตามกฎและแนวทางของบ้านเกื้อกูลจะถูกยกเลิกการเป็นอาสาสมัครกับบ้านเกื้อกูล

สรุป พวกเราทุกคนที่บ้านเกื้อกูลหวังว่าช่วงเวลาที่อาสาสมัครอยู่กับเรา จะเป็นช่วงเวลาและประสบการณ์ที่ดี หากอาสาสมัครมีความต้องการอื่นใด เช่นเรื่องวันหยุด หรือคำถามใด ๆ โปรดปรึกษากับผู้บริหารของบ้านเกื้อกูล

19 พฤษภาคม 2565

ผู้ชม 7124 ครั้ง

Engine by shopup.com