ดูบทความการดำเนินงานของเรา

การดำเนินงานของเรา

หมวดหมู่: เกี่ยวกับ

 

วิสัยทัศน์ของเรา

 สิ่งที่เราอยากเห็นคือสักวันหนึ่ง เด็กผู้ด้อยโอกาสทั้งหมดและชุมชนชาวเขาต่างๆ ที่เราได้ให้ความช่วยเหลือจะเข้าถึงการบริการทางการแพทย์ สวัสดิการทางสังคม และการศึกษาโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย ทั้งนี้โดยไม่คำนึงถึงฐานะ สัญชาติและศาสนา ที่คามิลเลียน โซเชียล เซ็นเตอร์ เชียงรายนี้เรามุ่งเน้นที่ช่วยเด็ก ๆ ชาวเขาทั่วภาคเหนือ ไม่ว่าจะจน กำพร้า พิการด้านกายภาพหรือมีปัญหาด้านการเรียนรู้ และทุก ๆ คนที่หมู่บ้านของพวกเขาจะได้รับโอกาสที่จะทำให้ชีวิตของพวกเขาดีขึ้น

เป้าหมายของเรา
• เพื่ออุปการะ ช่วยเหลือเด็กชาวไทยภูเขากำพร้า ยากจน ให้ได้รับการศึกษา
• เพื่ออุปการะ ช่วยเหลือเด็กพิการชาวเขา ได้รับการฟื้นฟูทางด้านกายภาพ และศึกษา
• เพื่ออบรมเด็ก เยาวชน บุคคลทั่วไป ให้มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นคนดีของสังคม
• เพื่อปลูกฝังชุมชนให้มีจิตอาสา แบ่งปันความรักซึ่งกันและกัน
ยุทธศาสตร์ของเรา
มุ่งเน้นพัฒนาและประชาสัมพันธ์องค์กร สิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐานของศูนย์ และศักยภาพของพนักงานเพื่อให้มั่นใจได้ว่าเด็ก ๆ และชุมชนที่เราให้ความช่วยเหลือจะได้รับการดูแลอย่างดีและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นตามจุดมุ่งหวังของคณะของเรา

16 พฤษภาคม 2565

ผู้ชม 10308 ครั้ง

Engine by shopup.com