คามิเลียน โซเชียล เซนเตอร์ เชียงราย บ้านเกื้อกูล

บ้านเกื้อกูลได้เปิดดำเนินการตั้งแต่ 2552 เพื่อช่วยฟื้นฟู บำบัดความแข็งแรงของร่างการผ่านการทำกายภาพบำบัด จัดการศึกษาแบบบ้านเรียน (Home School) และยังได้ออกช่วยเหลือผู้พิการที่อยู่ในชุมชนต่าง ๆ ทั้งการทำกายภาพบำบัด ถ่ายทอดความรู้ในการทำกายภาพบำบัดให้ผู้ดูแล

Camillian Social Centre Chiangrai

Engine by shopup.com