วันสุดท้าย De LEllis Camp 2022

คามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร์ เชียงรายได้จัดค่ายเดเลลิสแคมพ์ ให้เด็ก ๆ ได้เรียนรู้ทักษะต่าง ๆ เพื่อเป็นประโยชน์ในการดำรงชีวิตต่อไป กิจกรรมหลัก ๆ ประกอบด้วย ทำอาหาร ขนมร่วมกัน กิจกรรมทำความสะอาด ทาสีสถานสงเคราะห์ กิจกรรมรอบกองไฟ กิจกรรมเดินทางไกล ทักษะการเอาตัวรอดเมื่อเกิดอัคคีภัย ฯลฯ

Camillian Social Centre Chiangrai

Engine by shopup.com