ดูหน้า

ABOUT US

ความเป็นมาของปัญหา

จากกลุ่มของดิฉันได้เลงเห็นความสำคัญของไฟที่มนุษย์นั้นผูกพันและให้ความสำคัญ กับมันมานาน พวกเราจึงคิดค้นหาวิธีทำโคมไฟในรูปแบบของเราเอง โดยการนำของ เก่านำกลับมาใช้ใหม่ เช่น การนำขวดน้ำขุ่นที่ดื่มหมดแล้วมาใช้ใหม่ กระดาษสาที่เหลือจากการทำงานต่างๆ เพราะตอนนี้ภาวะโลกร้อนได้คุกคามมนุษย์เหลือเกินเราจึงเห็นว่าโคมไฟนี้อาจเกิดประโยชน์ก็เป็นได้แล้วเรายังได้ใช้เวลาให้เกิดประโยชน์อีกด้วย

 


19 เมษายน 2561

ผู้ชม 976 ครั้ง