ดูบทความประวัติโคมไฟ

ประวัติโคมไฟ

ความเป็นมาของปัญหา

จากกลุ่มของดิฉันได้เลงเห็นความสำคัญของไฟที่มนุษย์นั้นผูกพันและให้ความสำคัญ

กับมันมานาน พวกเราจึงคิดค้นหาวิธีทำโคมไฟในรูปแบบของเราเอง โดยการนำของ

เก่านำกลับมาใช้ใหม่ เช่น การนำขวดน้ำขุ่นที่ดื่มหมดแล้วมาใช้ใหม่ กระดาษสาที่เหลือ

จากการทำงานต่างๆ เพราะตอนนี้ภาวะโลกร้อนได้คุกคามมนุษย์เหลือเกินเราจึง

เห็นว่าโคมไฟนี้อาจเกิดประโยชน์ก็เป็นได้แล้วเรายังได้ใช้เวลาให้เกิดประโยชน์อีกด้วย

19 เมษายน 2561

ผู้ชม 573 ครั้ง